Despre noi
Avantaje
Referințe
Parteneri
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
 
 
 
 
 
Titlul proiectului: „Cresterea competitivitatii SC Alexfrigotehnic SRL prin implementarea unui sistem informatic integrat si a unei aplicatii software pentru productie”.
 
Valoarea totala a proiectului este de 300.582,20 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 168.255,50 lei.
 
 
 
Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea competitivitatii si eficientei societatii Alexfrigotehnic SRL, prin reorganizarea proceselor interne, cu ajutorul unui program integrat - ERP si CRM si a unui program pentru productie, precum si prin intermediul dotarii societatii cu echipamente TIC.
 
Proiectul de investitie a fost realizat cu ajutorul Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivității Economice”, Axa Prioritară 3 - Tehnologia informatiei și comunicatiilor (TIC) pentru sectoarele privat și public, Domeniul major de intervenţie DM 3.3 - Dezvoltarea e-economiei, Operatiunea 3.3.1 Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri.
 
 
 
Proiectul a fost implementat in perioada 06.12.2013 – 16.07.2014, in localitatea Targu Mures, str. Karoly, nr. 15, ap. I, jud. Mures.
 
În urma derularii implementării proiectului, SC Alexfrigotehnic SRL a indeplinit indicatorii de realizare a proiectului,  a achiziționat și pus în funcțiune 1 buc. Program integrat ERP și CRM, 1 buc. Program pentru productie, precum și 6 buc. echipamente TIC.